Citāts

“All parts should go together without forcing. Therefore, if you can’t get them together again, there must be a reason. By all means, do not use a hammer.” — IBM maintenance manual, 1975

Tulkojums: “Visām detaļām jābūt saliekamām, nepielietojot spēku, tādēļ, ja tās nav iespējams salikt, jābūt kādam iemeslam. Katrā ziņā neizmantojiet āmuru.” — IBM servisa rokasgrāmata, 1975

🙂