Šeit iespējams lejupielādēt dažus paša izstrādātus rīkus, bibliotēkas un programmiņas, ko atradu par nepieciešamu darīt publiski pieejamus. Agrāk to bija vairāk, tomēr daļa zaudējuši savu aktuālitāti.